Prekių grąžinimo sąlygos

 • Garantijos ir grąžinimai


  Garantijos:

  Kompiuterinė technika, spausdintuvai ir biuro įranga – mažiausiai 12 mėn., nebent prie prekės nurodyta kitaip.

  Garantinis servisas:

  Dėl garantinio remonto patartina kreiptis į nurodytą įgaliotąjį servisą:

  • Samsung buitinė technika – https://www.samsung.com/lt/support/service-center/
  • Samsung planšetiniai kompiuteriai – www.mttc.lt
  • Hisense – www.servicenet.lt
  • Viewsonic – www.servicenet.lt
  • Philips – http://emtoservis.lt/
  • HP nešiojamieji kompiuteriai – www.servicenet.lt
  • BenQ – www.servisaict.lt
  • DELL – www.servisaict.lt 
  • Kiti gamintojai - paslaugos@penki.lt


  Grąžinimo sąlygos:

  1. Tuo atveju, kai Pirkėjas yra vartotojas, taip kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2281 straipsnyje, jis turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ apie tai raštu el. paštu eparduotuve@penki.lt  per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos, išskyrus Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis, kai ši teisė Pirkėjui netaikoma. Pirkėjui pasinaudojus teise atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, taikomos šios prekių gražinimo sąlygos:
  1.1 Jei grąžinama prekė pirkta e-parduotuvėje www.shop.penki.lt – pirkėjas turi pateikti prašymą el.paštu eparduotuve@penki.lt  per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos, užpildydamas Sutarties atsisakymo ir grąžinimo formas, kurios yra pateiktos šių Taisyklių priede (Nr. 1).

  1.2 Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota, originalioje gamintojo pakuotėje, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui.

  1.3. Norima grąžinti prekė nėra įtraukta į negrąžintinų prekių sąrašą, bei į sąrašą prekių, grąžintinų tik Pardavėjui sutinkant, nurodytą 2014-07-22 LRV Nutarimo Nr. 738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda internete – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.137498/gbRnEdgWgw) aktualioje redakcijoje, galiojančioje pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentu.

  2. Jei Pirkėjo grąžinamos prekės atitinka šiame skirsnyje nurodytas sąlygas, Pardavėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas pranešė apie savo sprendimą atsisakyti sutarties, grąžins Pirkėjui iš Jo gautus pinigus, įskaitant prekės pristatymo Pirkėjui išlaidas.
  3. Pardavėjas turi teisę nekompensuoti mokėjimo tol, kol atgaus prekes iš Pirkėjo arba Pirkėjas pateiks įrodymų, kad išsiuntė prekes Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.
  4. Pirkėjas pateikęs Taisyklių 1 priede nurodytą prašymą dėl sutarties atsisakymo ir prekių grąžinimo, prekes turi pristatyti arba išsiųsti Pardavėjui savo sąskaita (t.y. Pirkėjas prisiima tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas).
  5. Visais atvejais kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir, nesant Pirkėjo prieštaravimo, ją pakeisti analogiška ar panašia preke per iš anksto suderintą terminą. Pirkėjui prieštaraujant dėl nekokybiškos prekės pakeitimo kokybiška preke, sumokėtus už nekokybišką prekę pinigus grąžinsime per 5 darbo dienas po prekių grąžinimo.